Nyheter

Gradering Vår 2024

Lördag 18 maj 10.00 blir det gradering.
Graderingen hålls åter igen i B-hallen. Den är stor och fin samt har en bra läktare där familj & vänner kan sitta under graderingen. Vi välkomnar alla familjemedlemmar som vi se på en gradering.

Ni som skall gradera skriver in er i Entrén och kontrollerar att er betalning är genomförd. Sedan byter ni om i de vanliga omklädningsrummen och gå sedan en trappa upp till B-hallen.
Alla åskådare är varmt välkomna. De går in genom entrén, går sedan istället till vänster och tar den den vänstra trappuppgången till B-hallen.
Föranmäl er senast en vecka innan på följande länk.

Preliminärt körschema för graderingen.

 • 10.00-10.20 Inskrivning & betalning – Alla deltagare (Entré nere)
 • 10:20-10:30 Uppvärmning för barn
 • 10.30-11.30 Ceremoniell start av gradering – Barngrupp (B-hallen)
 • 11.30-13.00 Gradering för nybörjar- & fortsättningsgruppen (B-hallen) Ceremoniellt avslut av gradering.
Graderingsavgifter & bältespriser http://www.boraskarateklubb.se/priser/
Gradering 2022.05
Hjärtligt välkomna!

Redan dags för vårens gradering

Tiden går så fort och våren står precis för dörren. Om några veckor är det redan maj och redan nu är det dags att tänkte på om man ska ställa upp på en gradering. Ska man göra det är det dags börja repetera sina tekniker så att de sitter ordentligt.

Graderingsdatum i klubben är lördagen den 18:e maj. Vi börjar redan kl. 10:00, så att vi blir klara i tid. Är det nu så att man har annat för sig den dagen, så kan man prata med någon av tränarna för att se om det går bra att gradera i vår systerklubb, Kime Karate Wadokai.

Men vad är en gradering då? Det är ett extra träningstillfälle, där man visar upp vad man har lärt sig. Om man visar att man behärskar de tekniker som krävs, så får man äran att bära ett nytt bälte.

Det praktiska kring graderingen är alltid lite stökigt. För att underlätta för oss vill vi att ALLA som ska gradera sig går in på denna länk och anmäla sig, senast söndagen den 5:e maj.

Tack för er hjälp och vi hoppas att ni lyckas med er gradering.

Kallelse till årsmöte 2024


Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen C2 tisdagen den 19 mars 2024 kl 19.45.
Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2023 har rösträtt.
Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

Dagordning:

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2025
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. a) Förslag att minska antalet styrelsemedlemmar
 14. Val av
  1. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  6. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna

  får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

  a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås

  b) Pensionsavsättning

  c) Säker förening

 16. Mötets avslutande

  VÄL MÖTT

  Styrelsen

Vårläger i Borgstena

Välkomna till vårt 16:e träningsläger för unga, i kropp eller sinne. Träning från fredag kväll till söndag middag. Vår idé är att vi alla skall samlas, ha roligt, träna och skratta gott under en helg. Alla som vill träna karate och ha trevligt är hjärtligt välkomna.

Läs mer och anmäl er här!