Nyheter

Kallelse till årsmöte 2024


Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen C2 tisdagen den 19 mars 2024 kl 19.45.
Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2023 har rösträtt.
Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

Dagordning:

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2025
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  1. a) Förslag att minska antalet styrelsemedlemmar
 14. Val av
  1. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  4. d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  6. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

  Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna

  får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

  a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås

  b) Pensionsavsättning

  c) Säker förening

 16. Mötets avslutande

  VÄL MÖTT

  Styrelsen

Vårläger i Borgstena

Välkomna till vårt 16:e träningsläger för unga, i kropp eller sinne. Träning från fredag kväll till söndag middag. Vår idé är att vi alla skall samlas, ha roligt, träna och skratta gott under en helg. Alla som vill träna karate och ha trevligt är hjärtligt välkomna.

Läs mer och anmäl er här!

Tack för att ni vill träna hos oss!

Vi är helt förstummade och samtidigt överväldigade. Det är redan full i våra barngrupper!

Vi har inte sett denna anstormning av barn som vill prova på och träna karate sedan 1980-talet, när filmen Karate kid gick på bio en sommar.

För första gången så måste vi tyvärr meddela av våra Barnpass är fullsatta. Vi kan tyvärr inte ta emot fler barn.

 

Vår nybörjargrupp för åldrar från 12år, har fortfarande platser kvar. Gör er anmälan här.

Var med och träna med oss i vår!

Tisdag 16 januari drar vi igång våra träningar i Karate.

Kom och prova på gratis i två veckor i januari. Tycker ni sedan att det är spännande och vill fortsätta så betalar ni träningsavgiften då och kan köpa dräkter hos oss. Prata med någon av våra tränare så fixar vi det åt er.

 

 • Nybörjarträning för barn 8-11 år är på tisdagar och torsdagar 17:15-18.15.
 • Nybörjarträning för vuxna (12+) är på tisdagar och torsdagar 18.20-19.30.

Vad kostar det? Ni hittar priser på träningen på följande sida.

Innan ni kommer, så är det bra om ni har lite koll på etikett och regler i vår dojo. Läs gärna lite mera här.

Ta med dig långa träningsbyxor och en T-shirt och testa på. Karate är en allsidig träning för hela kroppen. Du tränar för dig själv, med andra personer. Vi har medlemmar mellan 8 & 72 år, så ingen är för gammal att börja.

Du hittar oss i Boråshallen, till höger två trappor upp.

Hjärtligt välkommen!