Nyheter

Borgstena Vårläger 2023

Välkomna till vårt 14:e träningsläger för unga, i kropp eller sinne. Träning från fredag kväll till söndag middag. Vår idé är att vi alla skall samlas, ha roligt, träna och skratta gott under en helg. Alla som vill träna karate och ha trevligt är hjärtligt välkomna.

Läs mer och anmäl er här!

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen C2 torsdagen den 9 februari 2023 kl 19.45. Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2022 har rösträtt. Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

 Dagordning:

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2024
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

   15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna

får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås

b) Pensionsavsättning

c) Säker förening

   16. Mötets avslutande

VÄL MÖTT

Styrelsen

Var med och träna med oss i vår!

Tisdag 10 januari drar vi igång våra träningar i Karate.

Kom och prova på 2 veckor gratis under januari. Tycker ni sedan att det är spännande och vill fortsätta så betalar ni träningsavgiften då och kan köpa dräkter hos oss. Prata med någon av våra tränare så fixar vi det åt er.

   

 • Nybörjarträning för barn 8-11 år är på tisdagar och torsdagar 17:15-18.15.
 • Nybörjarträning för vuxna (12+) är på tisdagar och torsdagar 18.20-19.30.

Vad kostar det? Ni hittar priser på träningen på följande sida.

Innan ni kommer, så är det bra om ni har lite koll på etikett och regler i vår dojo. Läs gärna lite mera här.

Ta med dig långa träningsbyxor och en T-shirt och testa på. Karate är en allsidig träning för hela kroppen. Du tränar för dig själv, med andra personer. Vi har medlemmar mellan 8 & 72 år, så ingen är för gammal att börja.

Du hittar oss i Boråshallen, till höger två trappor upp.

Hjärtligt välkommen!

Gradering Vinter 2022

Lördag 17 December 13.00 blir det gradering.
Graderingen hålls i B-hallen. Byt om i de vanliga omklädningsrummen och gå en trappa upp till B-hallen.
Åskådare är varmt välkomna och går enklast in i B-hallen genom den vänstra trappuppgången i Boråshallen.
Föranmäl er innan på listan i dojon.
 • 12.15-12.45 Inskrivning & betalning – Alla deltagare (Entre nere)
 • 13.00-14.00 Uppvärmning & Gradering – Barngrupp (B-hallen)
 • 14.00-15.30 Gradering Nybörjar & Fortsättningsgruppen (B-hallen) Vuxna värmer upp och förbereder sig i Dojon/C-hallen
Graderingsavgifter & bältespriser http://www.boraskarateklubb.se/priser/
Välkomna!
Gradering 2022.05