Förhållningsregler

 

fokus

Respekt

– Visa alltid respekt för instruktörer och andra elever

Innan träning
– Kom i tid, du skall vara ombytt och klar innan träning startar
– Sköt toalettbesök innan träning, under träning tillåts ej toalettbesök (utom i nödfall)
– Ta alltid av skorna och ställ dessa prydligt utanför dojo’n
– Lämna inga värdesaker i omklädningsrummet
– Ta av ringar, halsband, örhängen o.d. Vi vill inte skada oss pga. smycken.
– Din dräkt skall vara hel och ren
– Sköt din hygien, fötter och händer skall vara rena och naglar klippta

I dojon (träningslokalen)
– Dräkt och bälte skall alltid vara på
– Buga när du går in i dojo’n
– Buga när du går ut ur dojo’n

Om du är sen
– Avvakta ev. uppställning, sedan går du in
– Ställ ifrån dig dina saker, sätt dig i Seiza-ställning vid dörren och avvakta tecken från instruktör.
– För att få upp värmen gör du 10 armpress innan du ansluter till gruppen

Påbörja träning
– På tecken (seiretsu) ställ upp på linje, högre bälten till höger
– Sitt ned (seiza), gå ner med vänster knä i golvet först
– Meditera (mokuso), sluta meditera (mokuso yame)
– Buga framåt (shomen ni rei)
– Buga åt varandra (otagai ni rei), elever svarar (onegai shimasu ~ välkommen att träna)
– Stå upp (kiritsu), höger ben upp först

Under träning
– Prata ej utan att ha fått tillåtelse från instruktör
– Tystnad och koncentration skall prägla träningen
– Lämna ej dojon’n utan att ha fått tillåtelse från instruktör
– Tekniker kan skilja sig något mellan instruktörer, du skall utföra dem som du blir instruerad

Avsluta träning
– Avslutar träning på samma sätt som man påbörjar
– Undantag: elever svarar (arigato gozaimashita ~ varmt tack)