Nyheter

Tiden flyger fram och det är redan påsk. Denna vecka blir en kort vecka med bara två träningsdagar, tisdag & torsdag. Fredag och Lördag är dojon stängd.

Passa på att njuta av helgens vackra väder och kom tillbaka utvilade och sugna på mer träning nästa vecka.

Vi vill passa på att önska er en riktigt glad påsk.

BKK Vårläger 2022

Borås Karateklubb bjuder in till vårt 12:e träningsläger för unga, i kropp eller sinne. Träning från fredag kväll till söndag middag. Vår idé är att vi alla skall samlas, ha roligt, träna och skratta gott under en helg. Alla som vill träna karate och ha trevligt är hjärtligt välkomna.

Läs mer och anmäl er här!

Uppdatering om inställda träningar

Vi planerar köra igång alla träningar igen på Tisdag 01/02. Precis som innan så är det viktigt att inte komma till träning om man har symptom eller har någon sjuk i hemmet eller i sin närhet som man umgåtts med.

/BKK Styrelse

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen c/2 tisdagen den 17 februari 2022 Kl 1945.

Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2021  har rösträtt.

Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

 

Dagordning:

 

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2023
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av
  • a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  • b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  • d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  • e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  • f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
  • Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  • a)          Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås
  • b)        Pensionsavsättning
  • c)         Säker förening
 16. Mötets avslutande

VÄL MÖTT