Graderingsanmälan

Om du ska gradera dig så behöver du anmäla dig i förväg via formuläret nedan. Ska du gradera till graden 6-kyu (gult bälte) eller högre, måste du alltid stämma av med din tränare innan du anmäler dig. Detta är för att se till att du har de tränat tillräckligt länge och har kunskaper som behövs för ditt nästa bälte.

Graderingsavgiften ser du när du väljer vilken grad du ska gradera till. 90kr tillkommer för bältet och 75kr för monbälte (gäller ej gradering till 1 och 2 röda streck).

Graderingsavgiften ska helst betalas i förväg, för att underlätta för oss, men det går att även att betala på plats. Betala med swish till nummer: 123 511 0440. Ange gradering och för VEM betalningen gäller i meddelande fältet.