Graderingspolicy

I Borås Karateklubb och i Karate som helhet används graderingar som en form av bedömning för att stämma av vilken nivå karatekan har har nått. Alla skall äga och fylla i ett svart eller blått graderingshäfte från Svenska Wadokai.

Eftersom karate är en väldigt teknisk form av träning så innebär det att det är viktigt att ha vissa riktlinjer kopplat till graderingar, för att på så sätt hålla en jämn nivå på våra karateka

Med hjälp av det här dokumentet avser vi att förmedla riktlinjer för hur processen går tillväga för en typisk karateka som strävar efter att gradera.

Eftersom barn under 10 år har en annan förutsättning så utfärdas närvarodiplom i slutet på terminerna istället för graderingar. Året barnet fyller 11 öppnas möjligheten för graderingar, varvid samma riktlinjer som nedan då gäller.

Före gradering:

 • Ca 2-4 veckor före graderingsdatumet arrangerar Borås Karateklubb två graderingsträningar på två separata lördagar. Närvaro på åtminstone en av dessa är obligatorisk. På dessa tillfällen ger vi feedback och råder karatekan till om vi anser det lämpligt att gradera, eller om denne bör träna ett tag till innan man gör sitt graderingsförsök
 • På dessa tillfällen så kommer vi också be de graderande att fylla i graderingsprotokoll. Dessa skall ni sedan behålla och ta med till graderingstillfället.
 • Vi kontrollerar också då om antalet träningspass och träningstid har uppfyllts för att få gradera. 

Under gradering:

 • Gradering utförs på en lördag. En tid för nybörjare samt en för avancerade
  • 10:00-12:00 Nybörjare upp till gult
  • 13:00-15:00 Avancerade orange uppåt

Efter gradering:

 • Efter gradering så får man en bedömning av ansvarig examinator, med antingen ett godkänt, eller icke godkänd bedömning
  • Vid godkänd bedömning är karatekan graderad till sitt nästa bälte
  • Vid icke godkänd bedömning så behöver karatekan träna vidare med sin befintliga grad och göra ett nytt försök nästa graderingstillfälle

Nedan följer en tabell som visar minsta träningstid mellan graderingar för barn, som är ett utav kriterierna. Tabell för vuxna kompletteras senare.

Barngraderingar
Grad Färg Minsta antal träningspass till grad Antal pass från föregående grad
9 kyu 1 rött 20 20
8 kyu 2 röda 40 20
7 kyu mon Halvgult 80 40
7 kyu Gult 120 40
6 kyu mon Halvorange 160 40
6 kyu Orange 220 60
5 kyu mon Halvgrönt 265 45
5 kyu Grönt 325 60
4 kyu mon Halvblått 370 45
4 kyu Blått 430 60
3 kyu mon Halvbrunt 540 110
3 kyu Brunt 650 110
2 kyu Brunt
1 kyu Brunt
1 Dan Svart 865 215