Policys

Borås Karateklubb har av Idrottssäkerhetsrådet och Borås Stad certifierad som “Säker och trygg förening” sedan 2013-11-12. Denna utmärkelse ges till föreningar som arbetar strukturerat med miljön och att verksamheten skall upplevas som säker och trygg. På denna sida hittar du de rutiner och Policys som vi har antagit.
Kontaktpersoner vid eventuell olycka/kris:
Ordförande: Daniel Wennergren
Chefstränare: André Safko

En säker och trygg förening arbetar bla aktivt med:

 • Handlingsplan för olycka/akut sjukdom och krishantering
 • Handlingsplan för doping/droger/alkohol
 • Utbildar ledare och funktionärer inom första hjälpen och hjärt-lungräddning
 • Rutiner för brandsäkerhet
 • Rutiner för resor och transporter
 • Översyn av föreningens försäkringar och ansvar

Borås Karateklubb har återcertifieras för 2018 och mer om våra policys och handlingsplaner kan ni läsa om nedan.

 1. Värdegrund
 2. Policy och handlingsplan gällande DROGER
 3. Krishantering
 4. Rutiner vid OLYCKSFALL
 5. Rutiner vid RESOR
 6. Relger och rutiner vid egen anläggning
 7. Rutiner för brandsäkerhet

Vi har även
Policy gällande SOCIALA MEDIER

Samt en integritetspolicy (GDPR)
Registerförteckning integritetspolicy