Styrelsen

Efter 2024 årsmöte består Boråskarateklubbs styrelse av

Magnus Damgren – Ordförande
Andreas Safko – Vice Ordförande
Paul-Andre Safko – Kassör
Fredrik Warg – Sekreterare
Anders Strömbom – Ledamot
Lennart Losjö – Suppleant
Anders Frejd – Suppleant

Valberedning

Jacob Cavallin – Ordförande i valberedningen
Björn Skytt – Ledamot
Niclas Ljungström – Ledamot

Revisorer

Per Andersson – Revisor
Harry Yli-Luopa – Revisorsuppleant

Stadgar

Stadgar BKK 2016

Protokoll