Styrelsen

Efter 2020 årsmöte består Borås Karateklubb styrelse av

Daniel Wennergren – Ordförande
Katrin Lindberg – Vice Ordförande
Andre Safko – Kassör
Magnus Damgren – Sekreterare
Andreas Safko – Ledamot
Anders Strömbom – Ledamot
Nadja Huskic – Ledamot
Jani Andersson – Suppleant
Paul Bidersten – Suppleant

Valberedning

Jacob Cavallin – Ordförande i valberedningen
Björn Skytt – Ledamot
Niclas Ljungström – Ledamot

Revisorer

Per Andersson – Revisor
Harry Yli-Luopa – Revisorsuppleant

Stadgar

Stadgar BKK 2016

Protokoll 2017

Protokoll 2016

protokoll-2016-01-24

protokoll-2016-02-28

protokoll-2016-04-10

protokoll-2016-05-22

protokoll-2016-08-21

protokoll-2016-09-25

protokoll-2016-10-30

protokoll-2016-12-04