Nyheter

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022

Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen c/2 tisdagen den 17 februari 2022 Kl 1945.

Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2021  har rösträtt.

Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

 

Dagordning:

 

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2023
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av
  • a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  • b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  • d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  • e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
  • f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.
  • Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  • a)          Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås
  • b)        Pensionsavsättning
  • c)         Säker förening
 16. Mötets avslutande

VÄL MÖTT

Inställda träningar!

Då smittspridningen av Covid har en så stor spridning för tillfället har styrelsen tagit beslut att omedelbart pausa alla träningspass denna vecka 3. På söndag 22/01 uppdaterar vi med mer information. Var med i vår Facebook grupp ‘Borås Karateklubb medlemmar’.

Har ni frågor eller funderingar så hör av er till info@boraskarateklubb.se

BKK Styrelse

Kom och träna med oss!

Från och med tisdag 11 januari drar vi igång våra träningar i Karate.

Kom och prova på 2 veckor gratis t.o.m. 6 februari. Tycker ni sedan att det är spännande och vill fortsätta så betalar ni träningsavgiften då, och kan även köpa dräkter hos oss. Prata med någon av våra tränare så fixar vi det åt er.

 • Nybörjarträning för barn i barngruppen, 8-11 år, är på tisdagar och torsdagar, 17:10-18.10.
 • Nybörjarträning för vuxna (12+) är på tisdagar och torsdagar 18.20-19.30.
 • lördagar 12.00-13.00 är det ett gemensamt pass för barn och vuxna.

Vad kostar det? Ni hittar priser på träningen på följande sida.

Innan ni kommer, så är det bra om ni har lite koll på etikett och regler i vår dojo. Läs gärna lite mera här.

Vi har även denna vår fortsatta restriktioner under Corona pandemin som ni kan läsa om här.

Ta med dig långa träningsbyxor och en T-shirt och testa på. Karate är en allsidig träning för hela kroppen. Du tränar för dig själv, med andra personer. Vi har medlemmar mellan 8 & 72 år, så ingen är för gammal att börja.

Du hittar oss i Boråshallen, till höger två trappor upp. Hjärtligt välkommen.

Kom och träna med oss i höst!

Tisdag 31 Augusti drar vi igång våra träningar i Karate.

Kom och prova på 2 veckor gratis t.o.m. 23 September. Tycker ni sedan att det är spännande och vill fortsätta så betalar ni träningsavgiften då och kan köpa dräkter hos oss. Prata med någon av våra tränare så fixar vi det åt er.

   

 • Nybörjarträning för barn i gruppen Karatekul, 8-11 år, är på tisdagar, 17:10-18.10.
 • Nybörjarträning för vuxna (12+) är på tisdagar och torsdagar 18.20-19.30.

Vad kostar det? Ni hittar priser på träningen på följande sida.

Innan ni kommer, så är det bra om ni har lite koll på etikett och regler i vår dojo. Läs gärna lite mera här.

Vi har denna höst även fortsatta restriktioner under Corona pandemin som ni kan läsa om här.

Ta med dig långa träningsbyxor och en T-shirt och testa på. Karate är en allsidig träning för hela kroppen. Du tränar för dig själv, med andra personer. Vi har medlemmar mellan 8 & 72 år, så ingen är för gammal att börja.

Du hittar oss i Boråshallen, till höger två trappor upp. Hjärtligt välkommen.