Nyheter

Gradering Vår 2023

Graderingen hålls denna gång i vanliga dojon (C2). I mån av plats kan anhöriga titta på. 
Föranmäl er innan på listan i dojon. Kom i tid innan graderingen för ombyte samt anmälan och betalning. 
 • Barngruppen: Tisdagen 23/05 kl 18.00 (som vanligtvis tränar 17.15-18.15) Upp till 7 kyu (gult bälte).
 • Vuxna: Torsdagen 25/05 kl 18.00. Upp till 3 Kyu (brunt bälte)
Graderingsavgifter & bältespriser http://www.boraskarateklubb.se/priser/
Välkomna!

Tack för ert deltagande på vårlägret

Nu har vi återigen landat hemma i soffan och vardagen med jobb och skola, men visst har ni härliga minen kvar från helgen.
För det första vill vi passa på och tacka för er medverkan på vårt vårläger. Innan det började fanns det en uppriktig oro att det skulle bli för kallt och oväder, med inställt läger som följd. Istället fick vi en fantastisk helg, med morgonsol och mycket träning. Trots all träning så i helgen, så hade ungdomarna energi över för att hitta på roligheter med varandra.

Vi är så glada över den stora uppslutning vi fick nu i vår. Det är ju faktiskt ni som deltar, som gör lägret. Utan ert deltagande vore det ingenting.

Till sist hoppas vi att ni hade så trevligt och så kul att ni kommer igen till hösten, 6-8 oktober. Passa på att anmäla er redan idag genom att klicka på länken nedan. Glöm nu inte att ta med er en extra person till lägret, så vi blir lite fler och förhoppningsvis har ännu lite trevligare.
https://www.boraskarateklubb.se/evenemang/borgstena-hostlager-2023/

Borgstena Vårläger 2023

Välkomna till vårt 14:e träningsläger för unga, i kropp eller sinne. Träning från fredag kväll till söndag middag. Vår idé är att vi alla skall samlas, ha roligt, träna och skratta gott under en helg. Alla som vill träna karate och ha trevligt är hjärtligt välkomna.

Läs mer och anmäl er här!

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2023

Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen C2 torsdagen den 9 februari 2023 kl 19.45. Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2022 har rösträtt. Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

 Dagordning:

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter 2024
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;

f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

   15. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna

får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås

b) Pensionsavsättning

c) Säker förening

   16. Mötets avslutande

VÄL MÖTT

Styrelsen