Nyheter

Sugen på att testa karate?

Från och med tisdagen den 9:e januari 2018 fram till och med 1:a februari, är alla välkomna att under två veckor testa på och träna karate hos oss i Borås Karateklubb. Du tränar för dig själv och med din kropp tillsammans med andra.
Ta med dig ett par långa träningsbyxor och en T-shirt och ta dig ner till vår dojo i Boråshallen och prova på. Vi har medlemmar mellan 8 & 72 år, så ingen är för gammal att börja. Nyfiken?

Kom och prova på Karate.

Onsdagen den 3 januari 2018 så har vi öppet i vår dojo för alla att komma och prova på från 8 år och uppåt. Borås Karateklubb, tillsammans med SISU och Sportsforyou har ett par tränare på plats vid tre tillfällen under dagen, för att ni ska kunna prova på. Klockan 11:00, 13:00 och 14:00 så startar träningspassen. Var gärna där någon minut innan så ni inte kommer för sent.

Passa nu på att prova lite karate! Ta med dig en kompis och kom gärna i träningsbyxa och T-shirt och testa på ett av passen.

 

Kallelse till Årsmöte för Borås Karateklubb

Härmed kallas samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen c/2 tisdagen den 27 februari 2018 Kl 1930. Samtliga  medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2017 har rösträtt. Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Beslut om antal ledamöter och suppleanter för kommande verksamhetsår
13. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
d) revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande;
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås
b) Pensionsavsättning
15. Mötets avslutande

Väl mött
Styrelsen

Bilaga:

En härlig avslutning på höstens termin.

Under torsdagen den 14:e och lördagen den 16:e december genomförde Borås Karateklubb gradering för barn och vuxna. Det dök upp 22 spända och förväntansfulla barn graderade sig på torsdagen samt 31 nervösa karateka´s som graderade sig på lördagen. Det var väldigt trevlig att se att så många dök upp.

Under lördagseftermiddagen fortsatte vi att umgås, först med en massa god mat och därefter hade vi en väldigt trevlig kväll, med mycket flipperspel, arkadspel, skratt och skoj, på Pinballseye.
Vi hann även med en officiell tävling flippertävling under lördagskvällen, i klubbarna Borås Karateklubb och Karateklubben Wado Ryu Sandhult. Ett mycket rafflande gruppspel, med ett flertal walkovers, gav oss till slut 16 st spelare som skulle spela utslagsfinal. Efter totalt ca. 2 ½ timmas tävlande stod resultatet klart!

Vinnare i vår tävling blev Marcus Björk. På andra plats kom Hans-Christian Cavallin och trea Tomas Röjås.
Vi ville även dela ut två andra priser. Priset för högsta poäng gick till Mathias Ek och tröstpriset för lägsta spelade poäng gick till Ariana Redenius.

Borås Karateklubb vill passa på att tacka alla medlemmar, föräldrar, vänner som har varit med under dessa dagar och gjort det till vad det har varit. Det är ni som är grunden till våra klubbar. Missa nu inte att vi börjar träna igen vecka 2, den 9:e januari 2018!