Träning under Covid-19 pandemin

Regeringen har på Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillfälligt förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar över 50 personer. Arrangemang med färre deltagare får genomföras, men bör utföras på ett sätt som minimerar risken för smittspridning. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet.

Generella råd

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Om möjligt byt om hemma före och efter träningen för att undvika trängsel i omklädningsrummen.
  • Använd desinfektionsflaskorna som finns tillgängliga i dojon när du kommer in, lämnar, samt under träning när det behövs (sprita utrustning innan och efter du använder dem).
  • Partekniker är tillåtna, men kommer reduceras samt bör utföras med samma partner under hela passet.
  • Undvik trängsel i hallen utanför dojon.
    • Bara de som tränar stannar i dojon under passet, anhöriga som väntar på någon som tränar måste stanna nere i Boråshallens entré/cafeteria under tiden.
    • Karatekas som väntar på nästa pass skall vänta i A hallens läktarsektion (om möjligt).
  • Vi har lagt till 10 minuter paus mellan passen för att undvika trängsel i dörren. Se de nya träningstiderna här.

Välkomna!

Posted in Nyheter.