Styrelsen

Efter 2022 årsmöte består Borås Karateklubb styrelse av

Magnus Damgren – Ordförande
Katrin Lindberg – Vice Ordförande
Paul-Andre Safko – Kassör
Anders Strömbom – Sekreterare
Andreas Safko – Ledamot
Daniel Wennergren – Ledamot
Nadja Huskic – Ledamot
Anna Crociani – Suppleant
Fredrik Warg – Suppleant

Valberedning

Jacob Cavallin – Ordförande i valberedningen
Björn Skytt – Ledamot
Niclas Ljungström – Ledamot

Revisorer

Per Andersson – Revisor
Harry Yli-Luopa – Revisorsuppleant

Stadgar

Stadgar BKK 2016

Protokoll 2017

Protokoll 2016

protokoll-2016-01-24

protokoll-2016-02-28

protokoll-2016-04-10

protokoll-2016-05-22

protokoll-2016-08-21

protokoll-2016-09-25

protokoll-2016-10-30

protokoll-2016-12-04