Nyheter

Påminnelse till årsmöte 2014

ordforandeklubbaVi har tidigare kallat samtliga medlemmar i Borås Karateklubb till årsmöte som skall äga rum i Boråshallen c/2 tisdagen den 24 februari 2015 Kl. 1915.
Samtliga medlemmar som enl. stadgar har betalat årsavgiften för 2014 har rösträtt.
Nya medlemmar välkomnas att delta i mötet dock kan inte utöva rösträtt.

Dagordning:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter 2016
10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år;
b) sekreterare i styrelsen för en tid av 1 år
c) kassör för en tid av 1 år;
d) val av två styrelseledamöter
e) revisor för I år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) två (2) ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en skall utses till ordförande;
g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);.
a) Ansökan om fortsatt spel hos Bingoalliansen i Borås
b) Pensionsavsättning
12. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.
13. Övriga frågor
14. Mötets avslut

Sportlov, bra då sportar vi!

Sportlovet är redan här och det är mycket som händer. Många av oss åker iväg på resa till fjällen eller släktingar. Borås karateklubb tar dock inte ledigt utan tar SPORT-livet på allvar och håller träningar som vanligt under sportlovsveckan.

grading_A

Varför inte starta sportlovsveckan med lite sportande på en liten lördagsträning mellan kl. 13:00-15:00. Hallen står till förfogande och tränare är på plats mellan 13:00 och 14:30. Alla som vill är hjärtligt välkomna.

Barngruppen Karatekul, för våra nybörjare, är från 17:15 till 18:00 varje tisdag under våren. Direkt efter den så har vi Nybörjarträningen mellan 18:00 och 19:15.

Barnträning

Många barn till barnträningen

Vi vill tacka för förtroendet att ta hand om era barn och lära dem lite karate. Det var en enorm uppslutning förra tisdagen. Med hela 33 elever på plats, så var det fantastiskt roligt att hålla i träningen och leka fram lite karate. Vi hoppas verkligen att barnen tycker att det är roligt och vi ser fram emot att se dem under hela vårterminen och framöver. Är det någon gång man funderar på att kalla det fullt i klassen, så är vi väldigt nära gränsen nu.

barntraining

Om barnen är intresserade av att köpa en karatedräkt(Gi) så har vi just nu de flesta storlekar i lager vid träningslokalen och vi hjälper er gärna med att prova ut en Gi före eller efter träningen. För priser på dräkter klickar ni här.

Är det så att ni inte hittar det ni söker eller har ni andra frågor, prata gärna med våra tränare. Vi hjälper er gärna.

Terminstart våren 2015

Nu är det dags att starta vårens träning. Tisdagen den 13:e januari 2015 är det första tillfället för nybörjare att komma och träna, men alla är hjärtligt välkomna att komma och prova på under hela januari. Ta bara med en T-shirt, långa träningsbyxor samt en handduk och titta ner till oss i Boråshallen. har ni redan en GI, ta med den och träna med oss.

terminstart

Barnen från 6 – 11 år  börjar sin träning 17:15 och tränar fram till strax före 18:00.
Barn från 12 år, ungdomar och vuxna börjar sin träning 18:00 och tränar fram till ca. 19:10.

Ni hittar oss in genom huvudentrén, ta till höger och upp tre trappor, så ska ni se skyltningen in till oss. Träningen är allsidig om man tränar för sin egen kropp i sin egen takt.

Om ni efter några träningar vill köpa karatedräkter, så har vi det till försäljning i klubben. Jag hoppas att ni ser det med intresse och kommer och provar på några gånger. Man ska inte dö nyfiken.

Hjärtligt välkomna!